13th Symposium Central European Implant Academy

U Krakovu, Poljska, u periodu od 13.-14. oktobra 2017. godine, održan je simpozijum Centralnoevropske Implant Akademije na kome smo i mi učestvovali. Tema Simpozijuma je bila “Complications and Failures in implant dentistry”, ili kako je popularno nazvan – Festival neuspeha u dentalnoj implantologiji. Predstavljeni su…