DEČJA STOMATOLOGIJA

Prvi pregled
Edukacija o značaju i pravilnom održavanju oralne higijene
Sanacija karijesa mlečnih i stalnih zuba
Endodontsko lečenje zuba kod dece
Preventivno zalivanje fisura
Fluorisanje zuba

Briga o zdravlju usta i zuba dece predstavlja bitan faktor za razvoj dečijeg organizma u celini. Stomatolog, pored dobrog stručnog znanja mora dobro poznavati i psihofizičke karakteristike deteta. Prva poseta deteta stomatologu se treba obaviti na vreme – pre pojave bola! Samo tako se može izbeći mogućnost stvaranja straha od stomatologa, jer strah je u dečjem uzrastu glavni razlog neredovnih stomatoloških pregleda i intervencija.

Decja stomatologija