IMPLANTOLOGIJA

NADOKNADA JEDNOG IZGUBLJENOG ZUBA

NADOKNADA VIŠE IZGUBLJENIH ZUBA

NADOKNADA SVIH ZUBA GORNJE ILI DONJE VILICE

AUGMENTACIJA ALVEOLARNOG GREBENA

SINUS LIFT

Implantacija je ugradnja materijala u živo koštano tkivo gornje ili donje vilice. Implantat je ustvari titanijumski “šraf”, koji se uvrće u kost vilice, i srasta sa njom, a služi kao zamena za koren izgubljenog zuba, na koji se kasnije izrađuje protetski rad. Detaljnije informacije potražite na našem blogu, ili nas pozovite.