ORALNA HIRURGIJA

EKSTRAKCIJA (VAĐENJE) ZUBA

EKSTRAKCIJA IMPAKTIRANIH ZUBA (UMNJAKA)

DENUDACIJA

FRENEKTOMIJA

PREDPROTETIČKA HIRURGIJA

APIKOTOMIJA

CISTEKTOMIJA

ORALNA IMPLANTOLOGIJA

PRVA POMOĆ KOD DENTOALVEOLARNIH INFEKCIJA

 

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja čvrstih i mekih tkiva usne duplje.  S ponosom ističemo da u Dental Centru Aleksandrija pružamo sve vrste oralnohirurških intervencija.