ORTODONCIJA

Ortodoncija je grana stomatologije, koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba, međuviličnog odnosa tokom rasta i razvoja, pa i posle završenog rasta. Cilj ortodoncije nije isključivo estetika. Pored lepog izgleda, mora se napomenuti da je pravilan zagrižaj i položaj zuba bitan za funkciju pravilnog žvakanja a samim tim i za zdravlje celog organizma.